Hos oss kan du göra

#SkillnadNu

PÅVERKA

För bättre vård, bemötande och medvetenhet

STÖDJA

Drabbade av ätstörningar och deras närstående

FÖREBYGGA

Ätstörningar och psykisk ohälsa i samhället

 

Vill du göra skillnad på riktigt?

Frisk & Fri arbetar för en värld utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva. Hos oss gör du verklig skillnad i kampen för bättre självkänsla, psykisk hälsa och realistiska kroppsideal.

Frisk & Fri - Uppsala

Frisk & Fri - Uppsala är en länstäckande lokaladelning i den ideella organisationen Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar. Lokalavdelningen verkar inom ätstörningsområdet för att stödja drabbade och deras närstående, förebygga ätstörningar och psykisk ohälsa, samt påverka för kontinuerligt förbättrad vård, bemötande och medvetenhet.

Som volontär hos oss i Frisk & Fri - Uppsala finns det massor med möjligheter att hjälpa andra och utvecklas i ditt engagemang. Efter att du har gått igenom vår intervju och antagit utmaningen att arbeta som volontär tillsammans med oss får du lära dig mer om föreningen i vår volontärsintroduktion.

I samråd med din handledare väljer du vilka områden du vill fokusera ditt engagemang på och du lär snabbt känna fler av våra eldsjälar genom våra öppna styrelse- och planeringsmöten.

Lokalavdelningens arbete leds av en ideell styrelse, vald av medlemmarna på årsmötet, och utförs genom utskott som fokuserar på olika delar av våra tre huvudsakliga verksamhetsområden - förebygga, stödja och påverka. Som volontär står det dig fritt att vara med i ett eller flera av våra utskott och bidra med dina erfarenheter och din tid.

Utskotten träffas efter behov och samordnas av en utskottsansvarig.GÖR SKILLNAD
LÄR DIG NYA SAKER
HA ROLIGT!

Vårt arbete

Mentorer

Frisk & Fris mentorer gör ett otroligt arbete. Som personer med egen erfarenhet av en ätstörning, som drabbad eller närstående, stöttar de personer i behov av stöd genom att agera bollplank och dela med sig av sina egna erfarenheter.

Som mentor stöttar du andra och bidrar till att utveckla lokalavdelningens stödarbete.

Stödutskottet

Genom öppna träffar och stödgrupper får den som är drabbad eller närstående chansen att tala med andra i liknande situationer. Som egenerfaren kan man som volontär dela med sig av sin egen resa och stötta inidivider som ännu inte tagit sig från sjuk till frisk och fri.

I vårt stödutskott planerar vi och genomför öppna träffar och stödgrupper för både drabbade och närstående, samt diskuterar och utvecklar metoder och sätt som vi kan använda för att stötta i framtiden.


Uppdrag: Självkänsla

Genom att köra workshops i Uppsalas skolor och engagera ungdomar i dialog runt självkänsla och hur vi påverkas av olika faktorer, som mediabild och hur vi pratar med varandra, förebygger vi psykisk ohälsa.

Som workshopledare i Uppdrag: Självkänsla får du chansen att skapa en bättre framtid för hundratals unga genom att ge dem verktygen att själva stärka sin självkänsla.

Informationsutskottet

Lokalavdelningen samverkar idag med ett antal olika aktörer. Vi arbetar även med att sprida information och nå ut med föreningens budskap.

Som medlem i vårt Informationsutskott hjälper du oss bygga och upprätthålla goda relationer med andra föreningar, arbetar för att förstå hur vårt lokala samhälle hänger ihop, lär dig hur man arbetar för att påverka och bidrar till vårt utåtriktade informations- och mediaarbete.


Eventutskottet

Eventutskottet ansvarar för alla de arrangemang vi deltar i. Det kan röra sig om informationsdagar i vården, volontärsmässor, välkomstarrangemang för studenter i Uppsala eller pärldagar.

Gemensamt för alla arrangemang vi deltar i är hur kul vi har tillsammans när vi är på plats och pratar med folk om vår verksamhet!

Gör skillnad på riktigt

Bli volontär i Frisk & Fri - Uppsala redan idag!

Skicka din intresseanmälan så hör vår kontaktperson Denise av sig till dig.

Hos oss kan vi alltid hitta meningsfulla sätt för dig att bidra med utgångspunkt från dina färdigheter och passioner.

uppsala@friskfri.se